ĐẦM VÁY BÉ GÁI

GV6002F - Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV6002E - Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV6002D- Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV6002C- Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV6002B- Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV6002A- Đầm Nhung Bi 3 Nơ

GV8065B - Đầm Tay Voan Cam

GV8065A - Đầm Tay Voan Hồng

GV8063B - Đầm Cổ Bẻ Vàng

GV8063A - Đầm Cổ Bẻ Đỏ

GV8061D - Đầm BG Ren Đỏ

GV8061C - Đầm BG Ren Hồng

GV8061B - Đầm BG Ren Cam

GV8061A - Đầm BG Ren Xanh

1 2 3 9